CZ  |  EN  |  SK

Provozné inline homogenizátory

$content->getField('supplier')->getTitle($localeUuid)

MEGATRON LINE
Výkon: od 12 l/min do 150'000 l/h
Tlak: do 6 barov (vyššie tlaky na požiadanie)
Teplota: do 90 °C (vyššie teploty na požiadanie)
K dispozícii sú 1- / 2- alebo 3-stupňové stroje
Jednoduché alebo dvojité mechanické tesnenie
Rôzne disperzné generátory pre hrubé až najjemnejšie výsledky
Vysokokvalitné energeticky účinné pohonné systémy s voliteľným regulátorom otáčok
Rôzne kvality povrchu
Konštrukcia odolná proti výbuchu

MEGATRON LINE zahŕňa viacstupňové dispergačné a homogenizačné zariadenia na kontinuálne a/alebo recirkulačné spracovanie vo výrobe. Systémy vyrábajú jemnú disperziu, emulziu a homogenizáciu v prúde a sú vhodné na rôzne aplikácie vrátane výroby emulzie, džúsov a smoothies, výroby zmrzliny (s penovými strojmi), výroby krémov v kozmetickom a farmaceutickom priemysle.
 

Kontaktujte nás