CZ  |  EN  |  SK

Sterilizácia plameňom

Sterilizácia povrchu pomocou prenosných Bunsenových horákov je bežným postupom v mnohých laboratóriách. Používa sa na prevenciu bakteriálnej, plesňovej alebo vírusovej kontaminácie. Sterilizácia Bunsenovým horákom je vhodná najmä na sterilizáciu kontaminovaných prídavných zariadení alebo kontaktov, sušenie vlhkých povrchov bioreaktorov a fermentorov alebo na ohrievanie predmetov.
 
Nezáväzné informácie o požiadavkách
 
INTEGRA Biosciences AG