CZ  |  EN  |  SK

Kjeldahl systémy

Ponúkame všestranný sortiment Kjeldahlových systémov BUCHI na fermentáciu a parnú destiláciu pre rôzne aplikácie. Naše riešenia zaručujú maximálnu produktivitu, či už ide o klasické stanovenie bielkovín podľa Kjeldahla, refluxnú fermentáciu s aqua regia alebo priamu destiláciu prchavých zlúčenín parou. Ponúkame kompletné portfólio na Kjeldahlovu analýzu vrátane destilačných systémov (destilačná jednotka - K-350 / K-355, KjelFlex K-360, KjelMaster K-375), digestora (KjelDigester K-446 / K-449, SpeedDigester K-425 / K-436, SpeedDigester K-439, Wet Digester B-440), skrubera (Scrubber K-415) a nadväzujúcich zariadení (KjelSampler K-376 / K-377). Na našich systémoch možno naprogramovať široké spektrum metód pre rôzne matrice vzoriek, ktoré sa vyznačujú reguláciou pary, redukciou, dávkovaním kyselín a automatizovanou analýzou pomocou externého titrátora.

BÜCHI Labortechnik AG