CZ  |  EN  |  SK

Analyzátory vlhkosti (automatické) - MT-CA

$content->getField('supplier')->getTitle($localeUuid)

MT-CA analyzátor vlhkosti zaručuje maximální pohodlí díky plně automatickému vážení vzorku po jeho sušení, které je zaznamenáváno ve formě křivky. Požadovanou dobu sušení si lze libovolně zvolit. Pomocí tohoto analyzátoru lze měřit až deset vzorků najednou. Přístroj vám ušetří čas, jelikož jej není třeba kalibrovat. Není zapotřebí ani po určitou dobu chladit analyzátor a vážit vzorky jednotlivě před nebo i při měření. Díly chlazení v exsikátoru se předejde zkresleným výsledkům a chybám vážení. MT-CA disponuje pamětí, do které lze uložit až deset metod s požadovanou teplotou sušení, dobou sušení a hmotností vzorku s určitým rozsahem tolerance. Přesné elektronické váhy vám umožní vážit různé velikosti vzorků v rozmezí 1 až 20 g. Vzorek se umístí na rotační desku a následně začne sušení. Materiál, který má být analyzován je následně zvážen přímo v sušící cele. Testované materiály lze vkládat v různých časech, i když jiné materiálny právě vysychají.

Kontaktujte nás